Kære forældre og elever

 

Amager Fælled Skole klarer sig godt i den seneste CEPOS Analyse

CEPOS (Center for Politiske Studier) er en uafhængig tænketank og i deres seneste analyse er Amager Fælled Skole den skole, som klarer sig bedst på Amager, samtidig er Amager Fælled Skole nummer to på listen i hele København, når man kigger på det faglige løft på folkeskolerne.

 

Se mere under presse her på skoleporten.

Ambassadørskole for Red barnet

Amager Fælled skole  er ambassadørskole for Red Barnet. Det blev vi i efteråret 2014, og det er vi fortsat. Det viser sig på forskellig vis på forskellige årgange og i forbindelse med en af vores fordybelsesdage.

En af vores elever skal gøre Mogens Lykketoft følgeskab, når han skal indtage FN i New York 2015. Hun er udvalgt, fordi hun gjorde sig bemærket i forbindelse med vores fokus sidste år på medborgerskab.

I Syd (0.-4. årgang) arbejder vi med Fri for mobberi.

For 7., 8. og 9. årgang har en linje/hold, der hedder Globalt Medborgerskab.

I efteråret 2015 har vi Nødhjælp på skemaet, og en af vores fordybelsesdage er under temaet Medborgerskab.

Vi vil arbejde på, at vores skole arbejder målrettet med elevinddragelse og medborgerskab, og vi tager udnævnelsen som ambassadørskole meget seriøst.

 

UU-bånd

 

 

På Amager Fælled skole har vi valgt at samle den understøttende undervisning til et uu-bånd for 0.-4. klasse. Det vil sige, at eleverne mandag til onsdag i en lektion, har uu-bånd. Her vil de arbejde med forskellige temaer i forskellige perioder. UU-båndet varetages af både lærere og pædagoger ud fra de kompetencer, det specifikke tema nu har. Temaerne er blandt andet ”fri for mobberi”, første hjælp, basket, Lego, skak, IT, læsebånd og trafik.