Kære elever og forældre

Sommerferien nærmer sig og endnu et godt og begivenhedsrigt skoleår med mange spændende oplevelser og aktiviteter er nu ved at nå sin afslutning.

Den sidste uge bliver lidt anderledes. De enkelte klasser får nærmere besked om mødetider og aktiviteter af deres egne lærere, men af større arrangementer kan vi bl.a. nævne:

  • Tirsdag, d. 21/6: Skolernes Idrætsdag for 1.-7. klasse
  • Onsdag d. 22/6: Dimissionsfest for 9. klasse kl. 17-19
  • Fredag, d. 24/6: Sidste skoledag. Mødetid kl. 8-14.00

Fælles samling for 0.-4. årgang i Sydsalen kl. 8.45-9.30

Fælles samling for 5.-8. årgang i Sydsalen kl. 10-10.45

Første skoledag for 1.-9.klasse efter sommerferien er mandag
den 8. august. Dagen er en almindelig skoledag og som udgangspunkt møder alle kl. 8 medmindre andet er anført i klassens skema.

Vores nye 0. klasser møder onsdag, den 10. august klokken 8.30

Se resten af sommerbrevet under nyt fra skoleleder

Turen til Zoo

 

Anden årgang har været på tur i zoo. Det har været sjovt for alle. Vi har set mange dyr. Man fik ondt i benene. Vi fik en opgave af vores lærer.

Det gik ud på at vi valgte tre dyr og så skulle vi tegne og skrive om vores dyr. Vi så søløverne lave tricks og de blev fodret. Vi var heldige at lamaerne ikke spyttede. Vi så også isbjørne under den nye tunnel og den sad oven på tunnelen. Det har været en hyggelig tur og en sjov tur.

Mange hilsner 2. årgang.

Skrevet af: Alma, Ellen og Isabell 2.x

 

Kære forældre
Som nævnt tidligere, har Børne - og Ungeforvaltningen indstillet til Børne- og Ungeudvalget ændring af skoledistrikterne på Amager fra skoleåret 2017/18.
Forslaget har til sigte at løse de kapacitetsudfordringer som bl.a. Amager Fælled Skole og Ørestads Skole har, og at der oprettes et nyt grunddistrikt for en ny skole på Amager Strandvej.


Skolebestyrelsen har på deres seneste møder drøftet dette forslag med ledelsen og har valgt at sende et høringssvar, så skolen høringssvar er vedhæftet som bilag til denne skrivelse.

Jeg henviser endvidere til kommuenes hjemmeside
www.kk.dk, hvor I kan læse mere og evt. selv kommentere forslaget.    

Se høringssvar under aktuelt.
 

Med venlig hilsen
Torben Højman Jensen
Skoleleder