Madskole

Skoleleder Torben Bo Højman Jensen tager en tørn i Madskolen. Udskænkningen suppleres med pædagogiske informationer om råvarer og hvordan maden er lavet. Se skolelederens nyhedsbrev fra April måned, hvor der bl.a. informeres om skolens kommende arbejde med målstyret læring og om skolens nye hjemmeside. Følg linket her, hvis du vil læse brevet.

Læs mere...

Amager Fælled Skole er en af Københavns Kommunes fem madskoler. Dette initiativ er en del af skolens overordnede sundhedspædagogiske profil, hvor indlæring, trivsel og motivation kombineres med mad, maddannelse, sundhed, motion, naturvidenskab og skolens øvrige fag. 

  

Amager Fælled Skole får sit eget LEGO faglokale

På AFS anvender vi LEGO til at skabe læring og opnå viden og kompetencer. Gennem LEGO Educations mange undervisningsmaterialer får eleverne mulighed for at tilegne sig forskellige færdigheder og kompetencer.

LEGO Education giver eleverne scenarierne, værktøjerne og opgaverne til at arbejde som unge videnskabsmænd, ingeniører, matematikere og forfattere.

Undervisning i LEGO Education materialerne tager udgangspunkt i læringstilstandende: Aktiv læring - "hands on" og Læring med FLOW. Der arbejdes med og ud fra disse centrale begreber uanset målgruppe, fag og emne.

Det er kun fantasien der sætter grænsen for mulighederne i undervisningen med LEGO-Education.  Læs mere om LEGOs læringsfilosofier her

Skolegårdsprojekt

"Konverteringen" af Amager Fælled Skoles nye skolegård er i fuld gang.

Skolen får sin egen "skov", der uden for skolens åbningstid kommer resten af lokalsamfundet til gavn. Skolen har fået bevilget midler på i alt 13,3 millioner kroner til det omfattende skolegårdsprojekt.

Vores nye skolegård kommer til at fungere som et åbent byrum, der inviterer lokalområdet ind. Den nytænker og udvider skolens funktion ift. lokalområdet og harmonerer samtidig fint med folkeskolereformens intentioner om, at skolen skal åbnes ud mod omverdenen. Det er fantastisk at have oplevet, hvordan elever, forældre, medarbejdere, borgere fra lokalområdet, områdeløft og forvaltningens arkitekter har fulgt med og deltaget aktivt i at udvikle ideer og rejse finansiering for at realisere visionen om skolegården som et åbent byrum. Der er et stort ejerskab allerede fra start. Vi er glade og taknemmelige over, at vores elever, medarbejdere og forældregruppe kommer til at færdes i nogle fantastiske fysiske rammer til daglig. Det har de fortjent.